Archiv der Kategorie 'Kolleg_innen'

Reiselied

Heute Pause mit dem Coronabalkon. Der Kopfstand muss schließlich geschrieben werden. Dafür ein Lied, das sich grade etwas unwirklich anfühlt. Aufgenommen in desperater Stimmung vor etwas über einem Jahr für das Poesie-Album von „Früchte des Zorns“

THE GREAT ADVENTURES OF SLAGERPUNK

Ich muss an dieser Stelle noch mal betonen, wie großartig es ist, dass die „missratenen Töchter“ aus Hamburg beim kommenden Kopfstand ihre Vorabrelease machen. Sie schreiben auf ihrem Blog:

Kurz vorm großen Durchbruch kam der große Ausbruch…

Aber: Wir haben es gerade noch so geschafft unser erstes Album fertigzustellen. Punktlandung. We are ready to drop: THE GREAT ADVENTURES OF SLAGERPUNK Juhuu und Buhuu. Wir hatten eine große Dirndl-Tour geplant, wir wollten euch alle besuchen, auf Festivals spielen und touren. Alles dahin? Nein! Wir touren natürlich trotzdem. So wie alle anderen auch, jetzt durchs Internetz. Die neuen Aufnahmen werden im Livestream beim 47. Kopfstand das erste mal zu hören sein! Also schnappt euch ein Bier und feiert mit uns und den wunderbaren Menschen von Kopfstand aus Berlin das CD Vorabrelease beim virtuellen Quarantäne Kneipenabend! Klickt euch rein: am 02.04. um 20:30 Den Link zum Stream findet ihr unter: http://kopfstand.blogsport.de/2020/03/25/kopfstand-47″>Kurz vorm großen Durchbruch kam der große Ausbruch… Aber: Wir haben es gerade noch so geschafft unser erstes Album fertigzustellen. Punktlandung.

We are ready to drop: THE GREAT ADVENTURES OF SLAGERPUNK

Juhuu und Buhuu. Wir hatten eine große Dirndl-Tour geplant, wir wollten euch alle besuchen, auf Festivals spielen und touren. Alles dahin?
Nein! Wir touren natürlich trotzdem. So wie alle anderen auch, jetzt durchs Internetz.

Die neuen Aufnahmen werden im Livestream beim 47. Kopfstand das erste mal zu hören sein! Also schnappt euch ein Bier und feiert mit uns und den wunderbaren Menschen von Kopfstand aus Berlin das CD Vorabrelease beim virtuellen Quarantäne Kneipenabend!

Wie gesagt. Am Donnerstag um 20:30 auf http://funk.supamolly.de/

Vielleicht gibt es am Mittwoch schon einen Testlauf mit einem alten Kopfstand.

Tour of England + Wales 2019

Efa Supertramp + Geigerzähler 

Tour of England + Wales 2019:
[Disgrifiad Cymraeg isod]

Combining a punk attitude, folk instruments and four languages Efa Supertramp and Geigerzähler will tour England and Wales to rant, sing and play to anyone who will listen to them this spring. Having met in an anarchist squat bar in Berlin and bonded over the fact both of their mother-tongues were minority languages which they performed in (Efa sings in Welsh and English; Geigerzähler sings in Sorbian and German), the next thing that made sense for them to do was to organise a DIY tour of England and Wales. Both artists are activists, who are used to performing on the streets at demonstrations and squats, and now they’ll bring their anarchistic songs of rage into a venue near you!

Thurs 28th Feb – THE COWLEY CLUB, BRIGHTON

Friday 1st March – THE BIRDS NEST, LONDON * (*GEIGERZAHLER ONLY)

Saturday 2nd March – WATERINTOBEER, LONDON * (*GEIGERZAHLER ONLY)

Sunday 3rd March – RED LION, BRISTOL

Monday 4th March  - LE PUB, NEWPORT

Tuesday 5th March – THE CELAR, CARDIGAN

Wednesday 6th March – NEUADD OGWEN, BETHESDA

Friday 8th March – DROP THE DUMBULLS, LIVERPOOL

Saturday 9th March – OLD TOWN HOUSE, WARRINGTON

ABOUT EFA SUPERTRAMP [FROM BETHESDA, BASED IN LONDON]

Efa Supertramp is a folk punk grrrl armed with just an acoustic guitar and a powerful voice. With her passionate attitude for performing and DIY culture, she’s been making a name for herself in the underground punk and folk scene with her truthful attitude to life and politics. Originally from North Wales, now based in London, Efa sings in both English and Welsh, her mother-tongue language. Her songs are angry but uplifting, she hates money, power, greed and inequality, but loves living life as free as she can. Drawing much of her inspiration from social justice issues, Efa has been regularly touring around the European continent since 2012, playing in squats, living rooms, protests, street corners, bars and festivals; supporting punk legends such as The Damned, Attila the Stockbroker, Viv Albertine and TV Smith. She also recently started an electronic punk band called Killdren, and appeared as guest vocalist for Grand Collapse, Clusterfuck and Cyrion in recent years. 

Facebook: https://www.facebook.com/EfaSupertramp/
Bandcamp: https://www.youtube.com/watch?v=iBvZ2Ev5Gz0
Soundcloud: https://soundcloud.com/efasupertramp

ABOUT GEIGERZÄHLER [FROM BUDYŠIN, BASED IN BERLIN]

A long time ago, when there was still a strange large wall dividing Berlin, a child was born in the capital of prisons and the Sorbian minority; a small town called Budyšin (or Bautzen in German). This child was quickly thrown into the educational system of the German Democratic Republic [GDR]; he wanted, could, should, had to learn the violin. After the wall had fallen, he cut himself a mohawk , quit school and started an apprenticeship as squatter, which unfortunately was halted by the riot police. His violin was destroyed, but he quickly got a new one because he wanted to play punk and was to lazy too learn guitar. He played in bands with funny names like „Köterkacke“ (dogshit) in the late 90ties. When Köterkacke stopped playing, he was bored and started to play solo and unplugged with just his violin and his voice. He needed a new name and settled on Geigerzähler, which he has been performing as since 2003. He has mostly performed in punky and anarchist bars and clubs in German-speaking countries, but also in Warsaw, Tel Aviv, Ramallah and New York.

Efa Supertramp + Geigerzähler 

Taith o Loegr a Chymru 2019: Gwerin Pync Mewn Pedair Iaith!

Mae Efa Supertramp a Geigerzähler yn cyfuno eu hagwedd pync gydag offerynnau gwerin a rhyngddynt yn perfformio mewn pedair iaith. Ar y daith yma o gwmpas Cymru a Lloegr byddent yn rantio, canu a chwarae i unrhyw un ‘neith wrando ac sydd digon chwilfrydig i adael y tŷ‘r gwanwyn yma. Cyfarfu‘r ddau mewn sgwot anarchaidd ym Merlin a bondio dros y faith fod mamiaith y ddau ohonynt yn iaith leiafrifol (mae Efa yn canu yn Gymraeg a Saesneg, ac mae Geigerzähler yn canu yn Sorbian ac Almaeneg). Penderfynodd y ddau mai‘r peth nesaf oedd yn gwneud synnwyr oedd iddynt drefnu taith o gwmpas Cymru a Lloegr i chwarae eu cerddoriaeth i bobl yn ninasoedd Lloegr a phentrefi Cymru. Mae’r ddau artist yn weithredwyr gwleidyddol, sydd wedi hen arfer perfformio ar y stryd mewn protestiadau ac mewn sgwots, a nawr byddant yn dod â’u caneon anarchistaidd i leoliad yn eich ardal chi!

Dydd Iau Chwefror 28 – THE COWLEY CLUB, BRIGHTON

Dydd Gwener 1af o Fawrth – THE BIRDS NEST, LLUNDAIN * (*GEIGERZAHLER YN UNIG)

Dydd Sadwrn 2il of Fawrth – WATERINTOBEER, LONDON * (*GEIGERZAHLER YN UNIG)

Dydd Sul 3ydd o Fawrth – RED LION, BRYSTE

Dydd Llun 4ydd o Fawrth – LE PUB, CASNEWYDD

Dydd Mawrth 5ed o Fawrth – Y SELER, ABERTEIFI

Dydd Mercher 6ed o Fawrth- NEUADD OGWEN, BETHESDA

Dydd Gwener 8fed o Fawrth – DROP THE DUMBULLS, LERPWL

Dydd Sadwrn 9fed o Fawrth – OLD TOWN HOUSE, WARRINGTON

MWY AM EFA SUPERTRAMP [O FETHESDA, NAWR YN BYW YN LLUNDAIN]

Mae Efa Supertramp yn ferch llawn angerdd sydd yn perfformio gyda’i gitâr acwstig a‘i llais pwerus. Mae hi wedi bod yn gwneud enw i’w hun yn y sîn pync DIY gyda‘i hagwedd anhysbys tuag at fywyd a gwleidyddiaeth. Yn wreiddiol o Ogledd Cymru, ond bellach yn byw yn Llundain, mae Efa yn canu yn Gymraeg ac yn Saesneg.  Mae hi‘n casáu arian, pŵer, pobl farus ac anghydraddoldeb, ond mae hi’n caru byw bywyd ar ei thermau hi hyn. Mae llawer o‘i hysbrydoliaeth yn dod o faterion cymdeithasol a gwleidyddol, ac mae Efa wedi bod yn chwarae o gwmpas cyfandir Ewrop yn rheolaidd ers 2012, mewn sgwatiau, ystafelloedd byw, protestiadau, corneli strydoedd, mewn bars a gwyliau cerddorol; gan gefnogi pyncs fel The Damned, Attila the Stockbroker, Viv Albertine a TV Smith. Yn ddiweddar, mae hi hefyd wedi dechrau band pync electronig o‘r enw Killdren, ac mae hi wedi ymddangos fel gwestai yn canu ar gerddoriaeth Grand Collapse, Clusterfuck a Cyrion yn y blynyddoedd diwethaf.  

MWY AM GEIGERZÄHLER [O BUDYŠIN, NAWR YN BYW YM MERLIN]

Amser maith yn ôl, pan oedd wal fawr ryfedd yn dal i rannu Berlin, cafodd plentyn ei eni ym mhrifddinas y carchardai a‘r lleiafrif Sorbian; tref fechan o‘r enw Budyšin (neu Bautzen yn Almaeneg). Cafodd y plentyn ei daflu‘n gyflym i system cyflawniad addysgol Deutsche Demokratische Republik [DDR] – ble bu‘n rhaid iddo ddysgu‘r ffidil. Ar ôl i‘r wal ddisgyn, fe dorrodd mohawk, rhoi‘r gorau i‘r ysgol a dechreuodd brentisiaeth fel sgwatiwr, ond yn anfoddus cafodd ei atal gan yr ‘riot police’.  Fe ddinistriwyd ei ffidil, ond cafodd un newydd yn gyflym oherwydd roedd eisiau chwarae pync ac roedd yn rhy ddiog i ddysgu gitâr. Chwaraeodd mewn Bandiau gydag enwau doniol fel „Köterkacke“ (cachu ci) yn y 90au hwyr.   Pan roddodd Köterkacke orau i chwarae, roedd ef wedi diflasu a dechreuodd chwarae‘n yn solo gyda ond ei ffidil a‘i lais. Roedd angen enw arno, ac fe benderfynodd ar Geigerzähler; yr enw mae wedi bod yn perfformio o danno ers 2003. Mae wedi perfformio‘n bennaf mewn bariau a chlybiau pync ac anarchaidd mewn gwledydd sy‘n siarad Almaeneg, ond hefyd yn Warsaw, Tel Aviv, Ramallah ac Efrog Newydd.

Ruhr, Theater und Berlin

Morgen und übermorgen ist die vorerst letzte Chance, unser lustiges, selbstironisches, bisweilen sarkastisches Theaterstück in der Zukunft zu sehen. Bzw mich zu hören, denn ich mache ja im Wesentlichen Musik, während Magdalena Thalmann und Christian Knöll gekonnt mehrere Rollenwechsel hinlegen. Vielleicht ist es nicht schlecht vorzubuchen – ich könnte mir vorstellen, dass es voll wird.

Am Freitag fahre ich dann ins Ruhrgebiet und habe das Glück abends im duisburger Djäzz mit Chaos One die Bühne zu teilen. Da freue ich mich sehr drauf, auch weil es nicht nur einfach ein Konzert ist, sondern auch noch der guten Sache dient, nämlich ein Solidaritätsevent für die medizinische Nothilfe der medico international in Afrin & Rojava ist.

Nebenbei hoffe ich, dass ein paar Leute in Berlin bleiben und sich den verdammten völkischen Rassisten von „Wir sind Deutschland“ in den Weg stellen und/oder auf die Gedenkdemonstration nach Moabit kommen.

»Aus der Erfahrung unseres Lebens sagen wir: Nie mehr schweigen, wegsehen, wie und wo auch immer Antisemitismus, Antiziganismus, Rassismus und Ausländerfeindlichkeit hervortreten!« Esther Bejarano

Kopfstand XXXII

Diesmal zu Gast: EVA SUPERTRAMP aus Wales und womöglich eine Überraschung:

Auf einer 3000 Hektar großen Baustelle stehen sich ein ehemaliger Auftragskiller, ein Milliardär und ein Wattwanderer gegenüber. Allerdings befinden sie sich alle im selben Körper. Darum herum versucht ein aufständischer Waschbären-Mob, die Baustelle zu besetzen. Bauarbeiter*innen streiken oder streiken gegen den Streik, arbeiten also aus Protest. Ein zugekokster Franchise-Nehmer stellt fest, dass seine Ex-Freundin nun seine Chefin ist. Ein einsamer Nerd empfängt seltsame Signale aus Nordkorea und ein Elch entdeckt den Künstler in sich. Eine Elchkuh erwacht in Utopia. Und eine Vodoo-Gottheit fragt sich, was all das mit ihr zu tun hat.

Aus dem Kopfstand – Blog

HARA CRASH

Hara heißt auf sorbisch so etwas wie Lärm. Und Crash is ja klar. Unter dem Namen Hara Crash jedenfalls wandelt meine wunderbare Kollegin Uta , mit der ich 10 Jahre durch die Berliner Straße geschlendert, seit einer Weile auf verspielten elekronischen Pfaden. Das tut zusammen mit Michał. Letzten Sonnabend haben die Beiden ihr erstes Konzert in Berlin gespielt. Außerdem haben Hara Crash vor ein paar Tagen ein paar Songs auf Soundcloud gestellt. Hört mal rein:

Die Liebeswürdigen

Hin und wieder muss ich ja was Neues probieren. Warum nicht mal Theatermusik?

Aus der Facebook-Ankündigung:

Das menschliche Paarungsverhalten zwischen Skype und Selbstverwirklichung – frei nach Arthur Schnitzlers „Reigen“

20. + 21. Sep. / 17. + 18. Okt. / 07. + 08. Nov.
Einlass: 19:30 Uhr, Beginn: 20:00 Uhr

---------------

Was haben ein Langzeitstudent, eine ehrgeizige Dozentin, ein cholerischer Barbesitzer und eine divenhafte Kosmetikerin gemeinsam? Sie alle suchen irgendwie die Liebe und verpassen sie doch knapp.

Begleitet von Paul Geigerzählers Violinenspiel nehmen Magdalena Thalmann und Christian Knöll in acht Episoden moderne Beziehungsmodelle unter die Lupe und aufs Korn. Von der Online-Liaison bis zur offenen Beziehung – der Blick durchs Schlüsselloch verrät, was wir nur allzu gern für uns behalten würden: Eifersüchteleien und Machtkämpfe, Betrug und Selbstbetrug, kleine Verunsicherungen und große Lebenslügen.

Mal absurd, mal tragisch, fast immer komisch.

Gundermann am Alexanderplatz

Letztens beim Strassenmusikmachen auf dem berliner Alexanderplatz: Ein Fotograf und Filmer bot mir an Bilder zu machen. Ich sagte gerne, zog unter die Bahnbrücke um und spielte den wunderbaren Gundermann – Titel „Gras“.
Das Fimchen wurde vielleicht etwas zu sehr zwischen Tür und Angel gedreht und ich trotzdem (oder vielleicht grade deswegen) ein schönes Strassenmusik-Schlaglicht.

zum Original: https://www.youtube.com/watch?v=k_mI13fm6Bg

Termine und so…

26. 4. Dresden – Ausstellungseröffnung von Steffen Fischer

1. 5. Berlin Grunewald – Zum Kampftag der ArbeiterInnenklasse im berliner Problembezirk. Zusammen mit super KollegInnen…

3. 5. Berlin – Der 31. Kopfstand im Supamolly (der Letzte vor der Sommerpause)

10. -12. 5. Antifa-Kaffeefahrt der Rotzfrechen Asphaltkultur:

Do/ 10.5. – Zittau, Emil – Konzert
Fr/ 11.5. – Sächsiche Schweiz – Straßenaktionen
Sa/ 12.5. – Plauen – Straßenaktionen

19. 5. Zittau Früher Abend: 2 Songs von Berlinska Droha auf der Filmpremiere des Kurzfilms „friedenkriegen“

Später Abend: Berlin – Solo im Mensch Meier

30. 5. Münster

Samples in Friedrichshain und Kopfstand in Chóśebuz

Irgendwie ganz schön, seinen eigenen Song in der Aufnahme von Anderen zu hören. Selbst dann, wenn er etwas zu schnell läuft und man erst ein Jahr später davon erfährt. Ich freue mich jedenfalls, dass grade Pilskills mein Gefahrengebiet verbastelt haben. Schließlich teile ich mit denen die längste Zeit meines Lebens einen Stadtbezirk, über den sie schon vor einer Weile hymnischen Hip-Hop gemacht haben, den sie auf Youtube mit noch älteren Bildern unterlegt haben. Ein wunderbarer Flashback in eine Zeit, als die Straßenbahnen noch rot waren.

Aber zurück zum Ausgang:

Ansonsten passiert auch noch dies und das im Bezirk. Zum Beispiel der nächste Kopfstand am 4. Mai im Supamolly. Wir freuen uns auf Esels Alptraum. die dann bei uns zu Gast sein werden.

Apropos Kiez und Anarchie. Die Polizei nervt weiter in der Rigaer Str. herum – speziell bei der Rigaer 94. Deren Umfeld setzt „Chaos und Diskussionstage“ dagegen. Wir dürfen gespannt sein. Darüber hinaus hört man, daß die OrganisatorInnen sich durchaus noch über Beteiligung freuen.

Hin und wieder muss ich den Kiez jedoch auch verlassen. Letztens z.B. mit dem Kopfstand auf „Tour de Zone“. Einen kleinen Text (über Cottbus/Chóśebuz) dazu hab fürs Lower Class Magazin geschrieben. Die Tage wird der nächte Teil folgen. Diesmal über die Oberlausitz und das Elbsandsteingebirge. Über die rechte Mobilisierung in Cottbus/Chóśebuz hat derweil auch sehr fundiert und einige Sachen vertiefend, die ich nur angetippt habe, das Antifaschistische Infoblatt berichtet. Sehr lesenswert!